fbpx
Loading...

Blog

Jaką wybrać ziemię do ogrodu?

Na rynku dostępnych jest wiele podłoży do zastosowania w ogrodzie. Wybór należy do Ciebie, bo to Ty decydujesz jak chcesz prowadzić swój ogród. Możesz być całkowitym ignorantem stosując w ogrodzie ziemię jakąkolwiek z centrum ogrodniczego. Często są to podłoża zawierające torf, a to nie jest ekologiczne rozwiązanie. Wybieraj mądrze – stosuj podłoża beztorfowe. Podłoża te posiadają w swoim składzie m.in. włókna drzewne, które są naturalnym i ekologicznym surowcem pochodzącym ze źródeł szybko odnawialnych.

Jeśli zależy Ci na poszanowaniu natury i chcesz prowadzić ogród w sposób świadomy i ekologiczny to moje zestawienie może Ci w tym pomóc.

Poniżej opisuję podłoża jakie można wykorzystać w ogrodzie ekologicznym.

Ziemia po pieczarkach

Podłoże usuwane z pieczarkarni jest potencjalnie dobrym materiałem do wykorzystania na rabatach zarówno tych ozdobnych, jak i użytkowych. Należy jednak uwzględnić kilka dość istotnych elementów, aby to podłoże było bezpieczne dla roślin oraz spełniało funkcje pełnowartościowej ziemi. Po pierwsze ziemia po pieczarkach musi być przekompostowana przynajmniej przez kilka miesięcy, najlepiej rok. Po drugie, podłoże należy wymieszać z ziemią ogrodową lub kompostem, aby nabrało ono lepszej struktury. Sama ziemia po pieczarkach jest zbyt lekka i przepuszczalna.

A teraz kilka konkretów na temat ziemi po pieczarkach.

W zużytym podłożu po uprawie pieczarek znajdują się takie makroelementy jak: azot, fosfor, potas, magnez, wapń, sód. Skład makroelementów może być odmienny w różnych pieczarkarniach. Podłoże popieczarkowe odznacza się ponadto wysoką zawartością mikroelementów i niską metali ciężkich. Zużyte podłoże pieczarkowe jest cennym źródłem substancji organicznej o korzystnym  stosunku węgla do azotu. Podłoże popieczarkowe ma zwykle odczyn zbliżony do obojętnego (ok.pH7).

Tradycyjnie używanym substratem do produkcji pieczarek w Polsce  jest kompost produkowany na bazie obornika kurzego ( jako głównego źródła azotu), słomy zbożowej (źródło węgla organicznego) oraz gipsu i wody.

Zastosowanie:

Na rabaty ozdobne i użytkowe (warzywne). Na ziemi pieczarkowej dobrze rosną pomidory. Ziemią popieczarkową można rozrzucać na trawnik (odkwasza glebę i likwiduje mech).

ZALETY:

Polecane na ziemię piaszczystą, kwaśną i lekką.

Nie ma w nim patogenów (chorobotwórczych grzybów czy nicieni) szkodliwych dla roślin ogrodowych

WADY:

Podłoże popieczarkowe zawiera metale ciężkie pochodzenia naturalnego, ale bez obaw. Nie uprawiajmy na nim rzodkiewek, ponieważ te warzywa mogą akumulować metale ciężkie. Dla innych warzyw podłoże jest bezpieczne.

Duże różnice w składzie, w zależności od pieczarkarni.

Cena w zależności od lokalnego dostawcy : ok. 50zł/tona (marzec 2022r.)

Ziemia uzyskana z osadów ściekowych

Komunalny osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków. Posiada on postać ziemistą o walorach użytkowych nawozu wapniowo – organicznego, charakteryzującego się wysoką zawartością podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu), a także obecnością makro- i mikroelementów. Dzięki zabiegowi higienizacji wapnem palonym, uzyskany osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym.

Zastosowanie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osad możemy wykorzystywać:

 • w rolnictwie pod uprawy zbóż,
 • do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne,
 • w celu uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub produkcji pasz.

Komunalne osady ściekowe, miesza się z gruntem niezwłocznie po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której mają być one stosowane.  

ZALETY:

 • osad ma cechy nawozu wysoko organicznego, jest bogaty w łatwo przyswajalne związki fosforu, azotu oraz wapnia, ma właściwości zbliżone do obornika,
 • obniżenie dawki lub całkowita rezygnacja z kosztownych nawozów mineralnych = obniżenie kosztów produkcji rolnej,
 • bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów,
 • odkwaszenie gleby dzięki zawartości wapnia.


WADY:

Osad nie może być stosowany do uprawy warzyw, a także roślin jagodowych.

Cena: ok. 50zł/tona (marzec 2022r.)

Kompost z utylizacji śmieci mokrych

Zastosowanie:

“Kompost” może być stosowany do poprawy właściwości fizycznych i chemicznych wszystkich rodzajów gleb, m.in. w uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych czy balkonowo-tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych. Szczególnie polecany jest dla gleb o niskiej zawartości próchnicy.

ZALETY:

Świetnie sprawdza się przy hodowli kwiatów, czy trawników.

WADY:

Może zawierać śladowe ilości drobnego szkła i folii. Zaleca się używanie rękawiczek ochronnych przy jego stosowaniu.

Nie nadaje się do uprawy roślin jadalnych (nie nadaje się do ogrodów warzywnych).

Cena: w zależności od producenta

Kompost z utylizacji odpadów komunalnych – odpadów zielonych

Skoszona trawa, zgrabione liście, przycięte gałęzie, odpady biodegradowalne z targowisk, a także inne odpady pochodzenia roślinnego – to wszystko służy do stworzenia kompostu, doskonale nadającego się do stosowania do wszelkiego rodzaju upraw. Kompost zawiera azot, fosfor i  potas. Poleca się go szczególnie do gleb o niskiej zawartości próchnicy.

Zastosowanie:

Organiczny kompost może być stosowany w uprawach polowych roślin rolniczych, uprawie roślin ozdobnych i trawników, jako komponent dla upraw roślin doniczkowych, balkonowo – tarasowych, a także w rekultywacji terenów zdegradowanych.

ZALETY:

Nie zawiera metali ciężkich

Poprawia strukturę gleby

Wzbogaca glebę w próchnicę

Zwiększa pojemność wodną i powietrzną gleby

WADY:

Nie doszukałam się wad.

Cena luzem hurt: 50 zł/tona

Kompost w workach (Kronen)

Składnikiem kompostu są wyłącznie rośliny i ich części pozostałe po pielęgnacji ogrodów, parków itp. Nie zawiera organicznych odpadów gospodarczych. Powstaje w przemysłowym procesie technologicznym, którego etapy są kontrolowane.  Czas dojrzewania to 6-12 miesięcy.

Zastosowanie:

 • w uprawie warzyw,
 • w celu pielęgnacji rabatowych roślin ozdobnych,
 • jako komponent podłoży,
 • do nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych,
 • przy zakładania trawników,
 • w celu poprawy struktury gleby

ZALETY:

Nie zawiera metali ciężkich

Poprawia strukturę gleby

Wzbogaca glebę w próchnicę

Zwiększa pojemność wodną i powietrzną gleby

Zwiększa plony

WADY:

Nie polecany do upraw roślin kwaśnolubnych

25l = ok. 20 zł (marzec 2022r.)

Kompost w workach (Wokas)

Skoncentrowany organiczny nawóz powstały w wyniku kompostowania podłoża pozostałego po uprawie pieczarek. Zawiera próchnicę, która poprawia właściwości powietrzno-wodne i sorpcyjne gleby, jak również składniki pokarmowe niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin.

Zastosowanie:

Może być wykorzystywane w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie.

ZALETY:

Nie zawiera metali ciężkich

Poprawia strukturę gleby

Wzbogaca glebę w próchnicę

Zwiększa pojemność wodną i powietrzną gleby

Zwiększa plony

WADY:

Zawiera folię (tak wynika z opinii o produkcie w Internecie)

50l = 30 zł (marzec 2022r.)

Zatem jaką ziemię wybierzesz do swojego ogrodu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *