fbpx
Loading...

Blog

Zaproszenie na Noc Biologów


Jak zwierzęta i rośliny spędzają zimę?
 Czy nocą wszyscy śpią?
 Co dzieje się w laboratoriach biologów?

Tego wszystkiego dowiesz się podczas Nocy Biologów 
dn. 11 stycznia 2013r. w Olsztynie 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

serdecznie zapraszamy
Koniec wieku XX i początek XXI przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. 
Poznano genom człowieka oraz zaczęto poznawać genomy wielu gatunków bakterii, grzybów, roślin, zwierząt.  Na coraz szerszą skalę uprawiane są rośliny modyfikowane genetycznie
 a wykorzystanie innych grup istot żywych jako GMO jest coraz większe w różnych dziedzinach życia, także w medycynie.


Trwa spór o globalne zmiany klimatyczne, skalę wpływu zmian antropogenicznych na to ocieplenie klimatu oraz o wpływ tych zmian na różnorodność biologiczną. ONZ ogłosiło Dekadę Bioróżnorodności (2011-2020) co pokazuję skalę problemu.


Pojawienie się nowych chorób, groźnych dla człowieka, wyzwoliło lawinowy rozwój nauk biomedycznych. Intensywnie rozwija się biologia syntetyczna z symulacjami komputerowymi różnorodnych procesów biologicznych (wykorzystywanych w medycynie jak i ekologii) jak i próbami zupełnie od podstaw “wyprodukowania” organizmów żywych – już nie modyfikowanie lecz zbudowanie od początku, od podstawa z samych cząstek i prostych związków!
Testuje się różnorodne sztuczne DNA jako nośniki informacji.
 Być może niedługą przyszłością informatyki będą obiekty żywe i biokomputery.


Wyzwaniem staje się dalszy rozwój cywilizacyjny w zgodzie z możliwościami środowiska.
 Ile i jakim możemy konsumować aby nie doprowadzić do katastrofy? Czy w miastach powinno być więcej zieleni oraz powinna być produkowana żywność? Trwają badania nad odnawialnymi źródłami energii (OZE), w tym energii pozyskiwanej z biomasy.  Zbliżamy się do możliwości i konieczności globalnego modyfikowania klimatu oraz zarządzania zasobami przyrody w skali regionów i całych krajobrazów. W całkiem niedługiej perspektywie możliwe są załogowe loty na Marsa i zastosowanie naszej wiedzy makroekologicznej w praktyce, tworząc na Marsie atmosferę przyjazną dla życia
i ludzi. Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii.

Transplantacje, zapłodnienie in vitro, klonowanie, GMO i wiele innych odkryć biologicznych, wprowadzonych w nasze codzienne życie, zrodziło nowe problemy natury filozoficznej.
Rozumienie podstawowych biologii wydaje się potrzebne niemalże kazdemu człowiekowi.
Wobec szybkiego postępu wiedzy biologicznej i szybkiego deaktualizowania się podręczników koniecznym staje się zarówno kształcenie ustawiczne jak i popularyzacja (upowszechnianie) wiedzy w środkach masowego (społecznego) przekazu. To ostanie nazywane jest kształceniem nieformalnym i pozaformalnym. Ostatnie dziesięciolecia wykreowały zupełnie nowe dziedziny wiedzy, czerpiące swoje korzenie w biologii: bio-chemia, bio-fizyka, bio-technologia, bio-etyka, ekozofia (jako filozofia ekologiczna), astro-biologia. Biologia stosowana to także rolnictwo
 i medycyna.


Trudno się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic (nie tylko w formie studów stacjonarnych lecz także jako indywidualne kształcenie ustawiczne i pozaformalne). Ich ciągle rosnącym oczekiwaniom starają się wyjść naprzeciw największe uczelnie w Polsce, razem organizując drugą już Noc Biologów.
Dziesiątki naukowców zafascynowanych fenomenem życia, wyjdzie “z ukrycia”,
by w jasny i przystępny sposób opowiedzieć, na czym polega ich praca i jak niezwykłe zjawiska można obserwować nawet bardzo prostymi metodami. Bo najważniejszym “przyrządem badawczym” jest ludzki mózg. Dodatkowo biolodzy postarają się zmierzyć z dość powszechnym przekonaniem, że zima jest tą porą roku, w której życie zamiera. Czy tak jest naprawdę?
Czy mróz i mrok mogą pokonać życie? Przekonajcie się sami!
 Tej jednej, jedynej w roku, Nocy Biologów.
Zapraszamy na drugą edycję Nocy Biologów 
Ogrody Markiewicz również tam będą 

Inspiruję doświadczeniem ogrodniczym i pokazuję, że aranżacja ogrodu wcale nie musi być skomplikowana. Moje doświadczenie opiera się na nieustannie kontynuowanej edukacji ogrodniczej popartej wieloletnią praktyką zawodową. Jestem właścicielką Ogrodów Pokazowych na Mazurach "Ogrody Markiewicz". Zawód wykonywany: edukator ogrodnik , projektantka ogrodów. Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *